PI/2022/110 Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovia národné voľby pre inštitúcie podľa osobitného predpisu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 100-000-347-289
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 01.06.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/110
Dátum začiatku PK: 16.05.2022
Dátum konca PK: 31.05.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 12.05.2022
Ukončenie štádia: 12.05.2022
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 16.05.2022
Ukončenie štádia: 31.05.2022
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 01.06.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)