PI/2021/87 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: S14470-2021-OL
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lengvarský, Vladimír
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 10.06.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/87
Dátum začiatku PK: 01.06.2021
Dátum konca PK: 09.06.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 28.04.2021
Ukončenie štádia: 01.06.2021
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 01.06.2021
Ukončenie štádia: 09.06.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 10.06.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)