PI/2021/81 Návrh vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 441/2020 Z. z. z 11. decembra 2020, ktorou sa ustanovujú normy strát minerálneho oleja a spôsob ich výpočtu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Daňové právo
Spotrebné dane
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/7398/2021-732
Podnet: Iniciatívny návrh.
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 03.05.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/81
Dátum začiatku PK: 21.04.2021
Dátum konca PK: 30.04.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 21.04.2021
Ukončenie štádia: 21.04.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 21.04.2021
Ukončenie štádia: 30.04.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 01.05.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)