PI/2021/62 Predbežná informácia k novele Vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 229/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah daňových predpisov, ku ktorých uplatneniu možno vydať záväzné stanovisko.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Daňové právo
Daň z pridanej hodnoty
Dane z príjmu
Správa daní
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/007022/2021-77
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 23.03.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/62
Dátum začiatku PK: 11.03.2021
Dátum konca PK: 22.03.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 11.03.2021
Ukončenie štádia: 11.03.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 11.03.2021
Ukončenie štádia: 22.03.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 23.03.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)