PI/2021/61 Riadne predbežné stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o digitálnej prevádzkovej odolnosti finančného sektora a o zmene nariadení (ES) č. 1060/2009, (EÚ) č. 648/2012, (EÚ) č. 600/2014 a (EÚ) č. 909/2014

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/006621/2021-635
Podnet: legislatíva EÚ
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Ďalší predkladatelia: Kažimír, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 24.03.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/61
Dátum začiatku PK: 10.03.2021
Dátum konca PK: 23.03.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 10.03.2021
Ukončenie štádia: 10.03.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 10.03.2021
Ukončenie štádia: 23.03.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 24.03.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)