PI/2021/52 Návrh vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 15.03.2021
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z.z,  §5
Navrhujeme výšku primeraného zisku upraviť tak aby dosahoval maximálne 50% súčasnej hodnoty
Prenos a distribúcia elektriny sú regulované činnosti. Roky zápasíme s neprimerane vysokou koncovou cenou elektriny a zároveň spoločnosti zabezpečujúce túto „regulovanú“ činnosť , každoročne obsadzujú popredné priečky rebríčka ziskovosti firiem na Slovensku.