PI/2021/49 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Zamestnanosť
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 15347/2021-M_OSE
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády na rok 2021
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 12.03.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/49
Dátum začiatku PK: 26.02.2021
Dátum konca PK: 11.03.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 26.02.2021
Ukončenie štádia: 26.02.2021
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 26.02.2021
Ukončenie štádia: 11.03.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 12.03.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)