PI/2021/41 Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky a podmienky prevádzkovania zariadení na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu a spôsob a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie údajov o ich dodržaní

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 6045/2021-3.3
Podnet: Príprava a schvaľovnie nového zákona o ovzduší
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Budaj, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 19.03.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/41
Dátum začiatku PK: 19.02.2021
Dátum konca PK: 18.03.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 18.02.2021
Ukončenie štádia: 19.02.2021
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 19.02.2021
Ukončenie štádia: 18.03.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 19.03.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)