PI/2021/288 Návrh zákona o akreditácii orgánov posudzovania zhody

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Štátna správa
Štátne orgány
Technické normy
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: UNMS/05521/2021-801
Podnet: Vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: ÚNMSSR ÚVSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Zodpovedný predkladateľ: Surmíková Tatranská, Katarína
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 28.09.2023
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/288
Dátum začiatku PK: 22.12.2021
Dátum konca PK: 07.01.2022
Dátum ukončenia procesu: 28.09.2023

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 22.12.2021
Ukončenie štádia: 22.12.2021
Vlastník aktivity: ÚNMSSR ÚVSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 22.12.2021
Ukončenie štádia: 07.01.2022
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 08.01.2022
Ukončenie štádia: 28.09.2023
Vlastník aktivity: ÚNMSSR ÚVSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))