PI/2021/283 Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Konkurz a reštrukturalizácia
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 29045/2021/110
Podnet: Vládny návrh zákona o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kolíková, Mária
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 02.02.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/283
Dátum začiatku PK: 20.12.2021
Dátum konca PK: 01.02.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 20.12.2021
Ukončenie štádia: 20.12.2021
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 20.12.2021
Ukončenie štádia: 01.02.2022
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 02.02.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)