PI/2021/281 Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špecializovaný trestný súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Všeobecné súdnictvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 29036/2021/110
Podnet: Vládny návrh zákona o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kolíková, Mária
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 24.05.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/281
Dátum začiatku PK: 21.12.2021
Dátum konca PK: 02.02.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 20.12.2021
Ukončenie štádia: 20.12.2021
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 21.12.2021
Ukončenie štádia: 02.02.2022
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 03.02.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)