PI/2021/264 Návrh zákona o lobingu

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SVSR pre rozvoj občianskej spoločnosti (Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 15.12.2021
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Na základe dlhodobej odbornej aktivity Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti v oblasti účasti verejnosti na tvorbe verejných politík a na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 426 zo 4. septembra 2019 k návrhu Národného protikorupčného programu Slovenskej republiky vyjadrujeme záujem participovať na príprave návrhu zákona o lobingu.
  
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) sa od svojho zriadenia venuje aj téme participácie subjektov občianskej spoločnosti na tvorbe verejných politík ako na národnej, tak i na regionálnej úrovni. Okrem iného sa ÚSV ROS významne zasadil za prijatie inštitútov predbežnej informácie a správy o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu a realizoval národný projekt „Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík“. 

Sme preto presvedčení, že odbornosť ÚSV ROS bude prínosom pre pripravenie vyváženého návrhu zákona o lobingu zohľadňujúceho ciele a princípy rozvoja občianskej spoločnosti a Iniciatívy pre otvorené vládnutie.

Zároveň odporúčame do prípravy návrhu zákona o lobingu zapojiť aj subjekty občianskej spoločnosti, najmä mimovládne neziskové organizácie.