PI/2021/263 Návrh opatrenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z ... 2021 č. MK-.../2021, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 19. novembra 2020 č. MK-5782/2020-110/19273 o podrobnostiach poskytovania dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Kultúra
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MK-8098/2021-250/25511
Podnet: vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Milanová, Natália, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 30.11.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/263
Dátum začiatku PK: 24.11.2021
Dátum konca PK: 29.11.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 24.11.2021
Ukončenie štádia: 24.11.2021
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 24.11.2021
Ukončenie štádia: 29.11.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 30.11.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)