PI/2021/261 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 14085/2021-1.7.3
Podnet: Plán obnovy a odolnosti
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Budaj, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 15.12.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/261
Dátum začiatku PK: 24.11.2021
Dátum konca PK: 14.12.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 24.11.2021
Ukončenie štádia: 24.11.2021
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 24.11.2021
Ukončenie štádia: 14.12.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 15.12.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)