PI/2021/257 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o priebehu overenia ovládania štátneho jazyka a hodnotení ovládania štátneho jazyka

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: S24054-2021-OL
Podnet: § 34b ods. 9 návrhu zákona
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti
zdravotníckych pracovníkoch
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony s predpokladaným termínom účinnosti 01.03.2022
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lengvarský, Vladimír
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 04.12.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/257
Dátum začiatku PK: 18.11.2021
Dátum konca PK: 03.12.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 18.11.2021
Ukončenie štádia: 18.11.2021
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 18.11.2021
Ukončenie štádia: 03.12.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 04.12.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)