PI/2021/23 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 19185/2021/110
Podnet: Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2020 - 2024
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kolíková, Mária
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 23.03.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/23
Dátum začiatku PK: 09.02.2021
Dátum konca PK: 22.03.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 04.02.2021
Ukončenie štádia: 08.02.2021
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 09.02.2021
Ukončenie štádia: 22.03.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 23.03.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)