PI/2021/224 Predbežná informácia k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o zavedení letného času v rokoch 2022 až 2026

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 27084/2021
Podnet: Oznámenie Komisie (2021/C 149/01)
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 16.10.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/224
Dátum začiatku PK: 29.09.2021
Dátum konca PK: 15.10.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 29.09.2021
Ukončenie štádia: 29.09.2021
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 29.09.2021
Ukončenie štádia: 15.10.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 16.10.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)