PI/2021/165 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Rozpočtové právo
Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/011464/2021-421
Podnet: Iniciatívny materiál - novela ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 04.08.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/165
Dátum začiatku PK: 27.07.2021
Dátum konca PK: 03.08.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 27.07.2021
Ukončenie štádia: 27.07.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 27.07.2021
Ukončenie štádia: 03.08.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 04.08.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)