PI/2021/151 Predbežná informácia k návrhu zákona o kategorizovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: S18561-2021-OL
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lengvarský, Vladimír
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 24.07.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/151
Dátum začiatku PK: 14.07.2021
Dátum konca PK: 23.07.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 14.07.2021
Ukončenie štádia: 14.07.2021
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 14.07.2021
Ukončenie štádia: 23.07.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 24.07.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)