PI/2021/134 Návrh opatrenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2022/2023

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Vysoké a vyššie školstvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: spis č. 2021/15654-A1810
Podnet: § 92 ods. 3 a 23 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gröhling, Branislav, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 03.07.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/134
Dátum začiatku PK: 28.06.2021
Dátum konca PK: 02.07.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 28.06.2021
Ukončenie štádia: 28.06.2021
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 28.06.2021
Ukončenie štádia: 02.07.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 03.07.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)