PI/2021/133 Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 355/2014 Z. z. o centrálnom registri exekúcií

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Exekúcie a výkon rozhodnutí
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 24351/2021/110
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kolíková, Mária
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 10.07.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/133
Dátum začiatku PK: 25.06.2021
Dátum konca PK: 09.07.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 25.06.2021
Ukončenie štádia: 25.06.2021
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 25.06.2021
Ukončenie štádia: 09.07.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 10.07.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)