PI/2021/127 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o poskytovaní dotácie na zhodnotenie výsledkov lesnej výroby vrátane surového dreva v Slovenskej republike

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Lesy a lesné hospodárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: odbor 750
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Vlčan, Samuel, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 01.07.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/127
Dátum začiatku PK: 17.06.2021
Dátum konca PK: 30.06.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 17.06.2021
Ukončenie štádia: 17.06.2021
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 17.06.2021
Ukončenie štádia: 30.06.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 01.07.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)