PI/2021/126 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SASP (Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve )
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 30.06.2021
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Vážená inštitúcia, 

Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve (SASP) si Vás dovoľujeme požiadať o zaradenie do okruhu subjektov s ktorými bude konzultovaná v rámci odbornej diskusie pripravovaná novela zákona č. 39/2015 Z.z. 

Za týmto účelom si Vás dovoľujeme požiadať o osobné resp. online stretnutie - návrhy termínov stretnutia Vám prepošleme najbližšie dni.  

Vzhľadom k tomu, že vymedzenie základných cieľov právnej úpravy (najmä vo vzťahu na časť "riešenie ďalších podnetov z aplikačnej praxe") je vymedzené všeobecne, je ťažké sa nám bližšie vyjadriť k predkladanému legislatívnemu záveru. 

V pripravovanom legislatívnom procese sme však pripravení poskytnúť naše odborné stanoviská a podnety k navrhovaným zmenám. 

S úctou 

Ondrej Faith
prezident
Slovenská asociácia sprostredkovateteľov v poisťovníctve (SASP)