PI/2021/122 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 22281/2021-M_OPVA
Podnet: Programové vyhlásenie vlády.
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 29.06.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/122
Dátum začiatku PK: 15.06.2021
Dátum konca PK: 28.06.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 15.06.2021
Ukončenie štádia: 15.06.2021
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 15.06.2021
Ukončenie štádia: 28.06.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 29.06.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)