PI/2021/115 Predbežná informácia k návrhu zákona o zmene klímy a nízkouhlíkovej transformácii Slovenska

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 9725/2021-1.7
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Budaj, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 22.06.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/115
Dátum začiatku PK: 08.06.2021
Dátum konca PK: 21.06.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 08.06.2021
Ukončenie štádia: 08.06.2021
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 08.06.2021
Ukončenie štádia: 21.06.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 22.06.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)