PI/2021/105 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: APZ (Asociácia priemyselných zväzov)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 17.06.2021
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Podnet č. 11: 
Smernica Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2019/1158 z 20. júna 2019 o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami, ktorou sa zrušuje smernica Rady 2010/18/EÚ
k Článku 9
Vo vzťahu k flexibilným formám organizácie práce navrhujeme zvážiť zníženie hranice veku dieťaťa, s ktorým sa spája právo zamestnanca požadovať úpravu pracovného času v Zákonníku práce (§ 164 ods. 2) zo súčasných 15 rokov na smernicou predpokladaných 8 rokov.