PI/2021/105 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: APZ (Asociácia priemyselných zväzov)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 17.06.2021
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Podnet č. 8: 
Smernica Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2019/1158 z 20. júna 2019 o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami, ktorou sa zrušuje smernica Rady 2010/18/EÚ
k Článku 4
Inštitút otcovskej dovolenky chápeme ako inštitút dovolenky otca pri narodení dieťaťa, ktorý je v Zákonníku práce už čiastočne upravený. Navrhujeme, aby tento inštitút bol zahrnutý do súčasného systému rodičovskej dovolenky, pričom náklady na otcovskú dovolenku by mali byť hradené zo systému sociálneho zabezpečenia a nemali by predstavovať náklady zamestnávateľa.