PI/2021/105 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: APZ (Asociácia priemyselných zväzov)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 17.06.2021
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Podnet č. 6: 
Smernica Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2019/1152 z 20. júna 2019 o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii
k Článku 12
Navrhujeme, aby prípadnou transpozíciou ustanovenia povinnosť odôvodňovať odpovede zamestnancom na žiadosti o prechod na inú formu zamestnania bola čo možno administratívne najjednoduchšia a definícia inej formy zamestnávania čo možno najpresnejšia, aby nevznikali interpretačné problémy v aplikačnej praxi.