PI/2021/105 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: APZ (Asociácia priemyselných zväzov)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 17.06.2021
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Podnet č. 5: 
Smernica Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2019/1152 z 20. júna 2019 o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii
k Článku 4 ods. 2. písm. m) bod iii) v nadväznosti na Článok 10 ods. 3.
Pojem pracovná úloha (uvedený najmä v Článku 10 a Článku 4 ods. 2 písm. m) bod iii) nie je zrejmý, ale predpokladáme, že ide o povinnosť rozvrhovať pracovný čas podľa § 90 ods. 9 Zákonníka práce. Preto navrhujeme, aby vznikala nová povinnosť, ktorá by v prípadnou transpozíciou ustanovenia spôsobila interpretačné nejasnosti.