PI/2021/105 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: APZ (Asociácia priemyselných zväzov)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 17.06.2021
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Podnet č. 1
všeobecne k predbežnej informácii
Vychádzajúc zo znenia legislatívneho plánu vlády pre rok 2021 predpokladáme, že vecná intencia predbežnej informácie je obsahovo širšia ako sám predkladateľ v materiáli uvádza. Okrem transpozície smerníc Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) majú byť zámerom novelizácie aj úlohy vyplývajúce z Programového vyhlásenia vlády SR, požiadavky sociálnych partnerov a požiadavky na zmeny z praxe.
Na základe legislatívneho plánu vlády predpokladáme, že sociálni partneri budú požiadaní o zaslanie konkrétnych podnetov k Zákonníku práce.