PI/2020/91 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Colné orgány
Daňové orgány
Pracovné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/012564/2020-75
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 16.06.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/91
Dátum začiatku PK: 04.06.2020
Dátum konca PK: 15.06.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 04.06.2020
Ukončenie štádia: 04.06.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 04.06.2020
Ukončenie štádia: 15.06.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 16.06.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)