PI/2020/77 Návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov a s tým súvisiaca zmena a doplnenie príslušných zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Ústavné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 22484/2020/100
Podnet: § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kolíková, Mária
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 02.06.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/77
Dátum začiatku PK: 12.05.2020
Dátum konca PK: 01.06.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 12.05.2020
Ukončenie štádia: 12.05.2020
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 12.05.2020
Ukončenie štádia: 01.06.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 02.06.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)