PI/2020/62 Predbežná informácia k Návrhu opatrenia Národnej banky Slovenska z ... 2020, ktorým sa dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/2018 o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom na poskytovanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 100-000-227-467
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 20.04.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/62
Dátum začiatku PK: 17.04.2020
Dátum konca PK: 17.04.2020
Dátum ukončenia procesu: 20.04.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 17.04.2020
Ukončenie štádia: 17.04.2020
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 17.04.2020
Ukončenie štádia: 17.04.2020
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 18.04.2020
Ukončenie štádia: 20.04.2020
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)