PI/2020/58 Predbežná informácia k návrhu opatrenia MF SR č. MF/010704/2020-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 3. decembra 2014 č. MF/23377/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Účtovníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/010704/2020-74
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 08.05.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/58
Dátum začiatku PK: 15.04.2020
Dátum konca PK: 07.05.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 15.04.2020
Ukončenie štádia: 15.04.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 15.04.2020
Ukončenie štádia: 07.05.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 08.05.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)