PI/2020/40 Návrh zákona o dohľade nad uplatňovaním náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci dovozcov dovážajúcich cín, tantal a volfrám, ich rudy a zlato s pôvodom v oblastiach zasiahnutých konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 10717/2020-2062-07361
Podnet: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/821
ktorým sa ustanovujú povinnosti náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci dovozcov dovážajúcich cín
tantal
a volfrám
ich rudy a zlato s pôvodom v oblastiach zasiahnutých konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 21.03.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/40
Dátum začiatku PK: 09.03.2020
Dátum konca PK: 20.03.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 09.03.2020
Ukončenie štádia: 09.03.2020
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 09.03.2020
Ukončenie štádia: 20.03.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 21.03.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)