PI/2020/35 Návrh zákona o ochrane hospodárskej súťaže

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 461/2020/OLPaZV-941/2020
Podnet: Cieľom návrhu zákona o ochrane hospodárskej je transpozícia Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1 z 11. decembra 2018 o posilnení právomocí orgánov na ochranu hospodárskej súťaže v členských štátoch na účely účinnejšieho presadzovania práva a o zabezpečení riadneho fungovania vnútorného trhu do vnútroštátneho právneho poriadku.
Zodpovedná inštitúcia: PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ:
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 18.03.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/35
Dátum začiatku PK: 04.03.2020
Dátum konca PK: 17.03.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 04.03.2020
Ukončenie štádia: 04.03.2020
Vlastník aktivity: PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 04.03.2020
Ukončenie štádia: 17.03.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 18.03.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky)