PI/2020/229 Návrh opatrenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Kultúra
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MK-5680/2020-250/18674
Podnet: Vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Milanová, Natália, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 23.10.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/229
Dátum začiatku PK: 16.10.2020
Dátum konca PK: 22.10.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 16.10.2020
Ukončenie štádia: 16.10.2020
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 16.10.2020
Ukončenie štádia: 22.10.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 23.10.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)