PI/2020/226 Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 177/2018 o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Obyvateľstvo a občianstvo
Informácie a informačný systém
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 5293/2019/oLVPA -21
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Remišová, Veronika
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 17.11.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/226
Dátum začiatku PK: 14.10.2020
Dátum konca PK: 16.11.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 14.10.2020
Ukončenie štádia: 14.10.2020
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 14.10.2020
Ukončenie štádia: 16.11.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 17.11.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)