PI/2020/225 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Colné právo
Colné orgány
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/017412/2020-75
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 24.10.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/225
Dátum začiatku PK: 14.10.2020
Dátum konca PK: 23.10.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 14.10.2020
Ukončenie štádia: 14.10.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 14.10.2020
Ukončenie štádia: 23.10.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 24.10.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)