PI/2020/224 Návrh opatrenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o podrobnostiach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Kultúra
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MK-5579/2020-250/17985
Podnet: Vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Milanová, Natália, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 21.10.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/224
Dátum začiatku PK: 13.10.2020
Dátum konca PK: 20.10.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 13.10.2020
Ukončenie štádia: 13.10.2020
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 13.10.2020
Ukončenie štádia: 20.10.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 21.10.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)