PI/2020/221 Návrh ústavného zákona o dôchodkovom systéme

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Dôchodkové zabezpečenie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 26033/2020-M_OPVA
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 16.10.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/221
Dátum začiatku PK: 07.10.2020
Dátum konca PK: 15.10.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 07.10.2020
Ukončenie štádia: 07.10.2020
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 07.10.2020
Ukončenie štádia: 15.10.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 16.10.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)