PI/2020/214 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/016967/2020-632
Podnet: Transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2162
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 16.04.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/214
Dátum začiatku PK: 05.10.2020
Dátum konca PK: 16.10.2020
Dátum ukončenia procesu: 16.04.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 05.10.2020
Ukončenie štádia: 05.10.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 05.10.2020
Ukončenie štádia: 16.10.2020
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 17.10.2020
Ukončenie štádia: 16.04.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)