PI/2020/210 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/017138/2020-422
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 12.10.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/210
Dátum začiatku PK: 05.10.2020
Dátum konca PK: 07.10.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 05.10.2020
Ukončenie štádia: 05.10.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 05.10.2020
Ukončenie štádia: 07.10.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 08.10.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)