PI/2020/194 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Ľudské práva
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 24847/2020/13
Podnet: Úloha C.1. uznesenia vlády SR č. 414 z 12. septembra 2018
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kolíková, Mária
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 29.09.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/194
Dátum začiatku PK: 14.09.2020
Dátum konca PK: 28.09.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 14.09.2020
Ukončenie štádia: 14.09.2020
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 14.09.2020
Ukončenie štádia: 28.09.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 29.09.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)