PI/2020/193 Návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Rozpočtové právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/016490/2020-421
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 12.09.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/193
Dátum začiatku PK: 11.09.2020
Dátum konca PK: 11.09.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 10.09.2020
Ukončenie štádia: 10.09.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 11.09.2020
Ukončenie štádia: 11.09.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 12.09.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)