PI/2020/192 Návrh opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 05358/2014/C421-SCLVD/67299-M, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o získaní odbornej spôsobilosti člena lodnej posádky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Vodná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 07566/2020/SVD/70076
Podnet: Na základe úlohy B.21. z uznesenia vlády SR č. 491/2019.
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 22.09.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/192
Dátum začiatku PK: 10.09.2020
Dátum konca PK: 21.09.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 10.09.2020
Ukončenie štádia: 10.09.2020
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 10.09.2020
Ukončenie štádia: 21.09.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 22.09.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)