PI/2020/179 Predbežná informácia k Návrhu opatrenia Národnej banky Slovenska z ... 2020, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 13/2017 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu v znení neskorších predpisov.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 100-000-234-102
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 07.09.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/179
Dátum začiatku PK: 26.08.2020
Dátum konca PK: 02.09.2020
Dátum ukončenia procesu: 07.09.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 25.08.2020
Ukončenie štádia: 26.08.2020
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 26.08.2020
Ukončenie štádia: 02.09.2020
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 03.09.2020
Ukončenie štádia: 07.09.2020
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)