PI/2020/173 Novela vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 226/2017 Z. z. o poskytovaní podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Lesy a lesné hospodárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: odbor 710
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mičovský, Ján, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 19.08.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/173
Dátum začiatku PK: 05.08.2020
Dátum konca PK: 18.08.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 05.08.2020
Ukončenie štádia: 05.08.2020
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 05.08.2020
Ukončenie štádia: 18.08.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 19.08.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)