PI/2020/152 Návrh vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 165/2014 Z. z. o filmovom projekte v znení vyhlášky č. 193/2017 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MK-4509/2020-221/12195
Podnet: Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2020-2024
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Milanová, Natália, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 05.08.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/152
Dátum začiatku PK: 22.07.2020
Dátum konca PK: 04.08.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 22.07.2020
Ukončenie štádia: 22.07.2020
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 22.07.2020
Ukončenie štádia: 04.08.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 05.08.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)