PI/2020/151 Predbežná informácia k návrhu opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/011078/2020-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Účtovníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/011078/2020-74
Podnet: novelizácia zákona č. 581/2004 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 22.08.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/151
Dátum začiatku PK: 23.07.2020
Dátum konca PK: 21.08.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 22.07.2020
Ukončenie štádia: 22.07.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 23.07.2020
Ukončenie štádia: 21.08.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 22.08.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)